Waarom een taxatie voor uw verzekering?

De risico's die we zelf niet kunnen of willen dragen, verzekeren we. Dit gebeurt niet altijd even bewust en doordacht. Alleen al het idee een verzekering te hebben afgesloten, stelt veel ondernemers, soms ten onrechte, gerust. Want wat is er verzekerd en tegen welke waarde?

Zonder geldig taxatierapport is de inventaris in de regel tegen de dagwaarde verzekerd. Zelfs wanneer een polis een zogeheten nieuwwaardeclausule bevat, is het mogelijk dat na een calamiteit toch de dagwaarde van de gehele of gedeeltelijke inventaris wordt uitgekeerd. Onderverzekering betekent in geval van schade een te lage uitkering. Oververzekering leidt tot te veel premiebetaling.

Een taxatierapport conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek brengt hierin duidelijkheid.

In het taxatierapport zijn de herbouwwaarde van de gebouwen en de nieuwwaarde of vervangingswaarde van de inventaris vastgelegd.

In het geval van een schade wordt het taxatierapport door de verzekeringsexpert gebruikt als uitgangspunt voor de schaderegeling.