Veel gestelde vragen

Wanneer is een taxatie noodzakelijk? Taxatie verzekering? Ben ik als ondernemer verplicht een taxatie uit te laten voeren? Wie bewaart het taxatierapport? Zomaar enkele vragen die misschien in u opkomen. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt. Hier vindt u een opsomming van veel gestelde vragen.
Hoe gaat het met tussentijdse wijzigingen?
Wanneer er na de laatste ingrijpende investeringen of desinvesteringen hebben plaatsgevonden, is het zinvol om deze wijziging vast te laten leggen in een aanvulling op de vorige verzekeringstaxatie. Hiermee wordt onderverzekering voorkomen. Bij desinvesteringen kan het ook betekenen dat u minder verzekeringspremie gaat betalen.
Is een taxatierapport verplicht?
Een taxatierapport is niet verplicht. Het verzekeren op basis van een taxatierapport biedt echter veel zekerheden. Bij een schade is het taxatierapport de leidraad voor de schaderegelaar. Er is geen discussie over onderverzekering of uitkering op basis van dagwaarde. Bij totaalschade worden de getaxeerde waarden uitgekeerd.
Is een waardebepaling hetzelfde als een taxatie?
Een taxatie wordt nogal eens vergeleken met een zogenaamde ‘waardebepaling’. Deze vergelijking is niet juist, omdat de waardebepaling niet dezelfde status heeft als het taxatierapport. In plaats van de getaxeerde waarde wordt bij deze vorm namelijk in sommige gevallen toch de dagwaarde uitgekeerd, met alle gevolgen van dien.
Moet de taxateur bij een hertaxatie ook langskomen, ook al is er niets gewijzigd?
Omdat een taxatierapport een belangrijk stuk is, komt er ook voor de hertaxatie altijd een taxateur op locatie. In de praktijk stellen wij regelmatig vast dat er na de vorige taxatie toch meer wijzigingen hebben plaatsgevonden dan onze klant in gedachten heeft.
Wat is de geldigheid van een taxatierapport?
De geldigheid van een taxatierapport is in de regel drie jaar. Taxatierapporten van gebouwen kunnen een geldigheid hebben van zes jaar. In dat geval wordt de getaxeerde waarde jaarlijks door verzekeraars geïndexeerd.
Wat is een ‘open polis’?
Een ‘open polis’ is een polis waaraan geen taxatierapport ten grondslag ligt. Hierbij is de kans groot dat verzekerde in het geval van een schade aan de inventaris wordt geconfronteerd met een uitkering op basis van dagwaarde. Daarnaast is de kans op onderverzekering van de gebouwen en/of inventaris aanzienlijk.
Wat is een VRT taxateur?
Een VRT taxateur is een taxateur die is ingeschreven in het Verenigd Register van Taxateurs. De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden. Daarnaast wordt getoetst of de ingeschreven taxatiebureaus een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.